Kundesenter


Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.

Åpenhetsloven

 

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt å sikre forbrukerne, organisasjonene, fagforeninger, journalister og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

 

I henhold til Åpenhetsloven jobber vi bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser, og eventuelt forebygge, redusere eller stanse dette.

 

 

Code of Conduct

 

vvskupp.no har i alle sine samarbeidsavtaler en "Code of Conduct" som omhandler retningslinjer for etisk handel og menneskerettigheter.

 

Du kan se vår Code of Conduct avtale her: Supplier Code of Conduct

 

VVSkupp er eid av BHG Group og alle leverandør- og grossistavtaler som går gjennom gruppen blir ivaretatt av BHG Group på vegne av sine datterselskaper. 

 

Les mer om BHG Group her: https://www.wearebhg.com/

 

 

Aktsomhetsvurdering

 

Dette er en kontinuerlig prosess og må være gjort i henhold til norsk lov og hvor grad av risiko er vurdert. I Norge står sosial dumping og arbeidslivskvalitet sentralt.

 

OECD gir en grundig innføring i hvordan aktsomhetsvurderinger gjennomføres.

 

Se OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv her.

 

Det holder ikke at vvskupp.no bare har oversikt over forhold internt i egen virksomhet, vi skal også ha oversikt over og kartlegge leverandørkjeder og andre forretningspartnere. Når arbeidet med kartlegging er utført, jobber vi med å danne et risikobilde. Da foretas en analyse av hvor stor risiko det foreligger for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i de ulike delene av virksomheten internt, i leverandørkjedene og hos øvrige forretningspartnere.

 

Denne risikoanalysen gir oss kompetanse til å prioritere de områdene der risikoen er størst og til å begynne det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger innenfor disse områdene.

 

Aktsomhetsvurderinger er en dynamisk kontinuerlig prosess som handler om å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade i vår virksomhet, leverandørkjede eller hos forretningspartnere. Vi har et ansvar for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge den negative påvirkningen.

 

I stedet for å kutte en slik forretningspartner eller leverandør, oppnår vi gjerne mer ved å gå i dialog og forsøke å påvirke i positiv retning. Derfor følger vi opp endringene og kartlegger resultatene av disse.

 

 

Informasjon og innsyn

 

vvskupp.no skal offentliggjøre en oppdatert redegjørelse for aktsomhetsvurderingene innen 30. juni hvert år, og ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

 

Alle kan skriftlig ta kontakt med virksomhetene som er omfattet av loven og be om informasjon om hvordan virksomhetene håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene.

 

Retten til informasjon omfatter både generell informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser, og spesifikk informasjon knyttet til varer og tjenester.

 

Kilde og mer informasjon om Åpenhetslovens informasjonskrav på Lovdata finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-9

 

 

Redegjørelsesplikt

 

Ved henvendelse har vvskupp.no en redegjørelsesplikt iht. Åpenhetsloven. Vår svarplikt er innen 3 uker, og dersom informasjon fra f.eks. leverandører eller underleverandører må innhentes, er svarplikten innen 2 måneder.

 

Forlenget frist kan være aktuelt når det er snakk om større mengder med informasjon som skal utleveres eller sammenstilles, og hvor det å besvare informasjonskravet krever tid og arbeid av virksomheten utover det som vil være normalt ved informasjonskrav.

 

I slike tilfeller skal vvskupp.no orientere informasjonssøkeren om at man ikke vil kunne gi svar innen tre uker, hvorfor man ikke overholder fristen og når man kan forvente svar.

 

Informasjonssøker kan henvende seg til Forbrukertilsynet dersom vvskupp.no ikke har svart på kravet innen tre uker etter at vi mottok det.

 

 

Kan virksomheter avslå informasjonskrav?

 

vvskupp.no må i utgangspunktet svare på alle spørsmålene vi får om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Virksomheten kan kun avslå informasjonskrav i disse tilfellene:

 

  • Kravet gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
  • Kravet er åpenbart urimelig
  • Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
  • Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår.
  • Vi har ikke plikt til å gi ut informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven eller beskyttet av åndsverkloven.

 

 

Hvilket språk skal et informasjonskrav framsettes og besvares på?

 

vvskupp.no skal som hovedregel besvare informasjonskrav på norsk.

 

Virksomheten må svare skriftlig, dekkende og forståelig. Dersom informasjonskrav er fremsatt på et annet språk enn norsk, for eksempel engelsk, vil et svar på engelsk være mer forståelig. vvskupp.no kan derfor velge å svare på norsk eller på det samme språket som spørsmålsstilleren har brukt.

 

Åpenhetsloven har likevel ikke noe krav om at virksomhetene må svare på andre språk, og det legges derfor til grunn at vvskupp.no har rett til å svare på norsk selv om spørsmålsstilleren har benyttet et annet språk.

 

 

Ved henvendelser 

 

Kontakt e-post: admin@vvskupp.no