KJØPSBETINGELSER
 
 
Før du handler
 
Finn varene du ønsker 
Du behøver ikke å være registrert bruker/logget inn for å legge varer i handlevognen. Bruk enten søkefeltet øverst på siden, eller finn frem til produkter i kategoriene til venstre. Hvert produkt har en egen produktinformasjonsside, med utfyllende teknisk spesifikasjon (kommer mer etter hvert). Produktinformasjonssiden viser også lagerbeholdning for hvert produkt, og når produktet ventes inn dersom det er utsolgt.
 
Legg varene i handlevognen. 
Bruk Kjøp-knappen på forsiden eller på produktinformasjonssiden for å legge produktet i handlevognen. Øverst til høyre ser du handlevognen. Herfra kan du også fjerne varer fra handlevognen. 
 
Gå til kassen
Når du har lagt varer i handlevognen, og er klar til å sende bestillingen, velg "Gå til kassen" øverst til høyre. Dersom du ikke er logget inn eller registrert som bruker, gjør du dette nå. Når du kommer til kassen får du se totalt ordrebeløp inkludert alle kostnader før du sender bestillingen. 
 
Følg ordren din
Du må være registrert bruker og logget inn for å se kontosiden. Her kan du følge med i behandlingen av ordren, spore forsendelsen og sjekke ordrehistorikken din. Hvis du ønsker å avbestille hele eller deler av ordren, kan du også gjøre dette herfra (inntil VVSKUPP.no begynner å behandle den). Fra Konto-sidene kan du også søke om retur eller angrerett, dersom du må benytte dette. 


Priser
 
Alle våre priser er inklusiv merverdiavgift dersom ikke annet er oppgitt, men eksklusiv betalingskostnader (for eksempel oppkravsgebyr). Du kan imidlertid slå av og på "mva inkludert" manuelt på våre sider (se høyre kolonne). Det er ingen skjulte kostnader på våre varer, men det påløper et ekspedisjonsgebyr på kr 149,- på alle ordre. Du får full oversikt over alle kostnader før du bestiller. Prisene er oppgitt i norske kroner. Vi endrer kontinuerlig prisene på produktene våre. Dette kan skyldes endringer i valutakurser eller nye priser fra produsentene. Prisendringer den ene eller andre veien påvirker ikke en registrert ordre.
 
VVSkupp.no tar forbehold om evt. feilprising på Internett og i trykksaker.
 
VVSkupp.no vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra oss eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav overfor VVSKUPP.no fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt. VVSKUPP.no tar ingen ansvar for følgefeil som eventuellt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt.

Salgsbetingelser
 
Generelt 
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) gjennom VVSkupp.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.  Salgsbetingelsene og annen informasjon på VVSkupp.no er bare tilgjengelig på norsk.
Alt. 1: For å kunne handle med kort/kreditt på VVSkupp.no må du ha fyllt 18 år.
Alt. 2: Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.
Vi leverer kun til fastlands norge
 
Ønsker du å ta med varer ut av landet på utførsel, må du fylle ut utførselsskjema og sende dette til oss. Skjemaet må være stemplet av tolldirektoratet. Stempel får man ved å krysse en bemannet grenseovergang i åpningstiden (vi anbefaler kunden å ta kontakt med tollvesenet før utreise).
 
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.
 
1. Parter 
Selger er: Designkupp AS, heretter kalt VVSkupp.no, Bjørnstadmyra 10, 1712 Grålum, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: NO 988 698 571 MVA, telefon: 470 57 000, e-post: Kontaktskjema og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt"."
 
2. Bestillings- og avtaleprosess 
Når VVSkupp.no mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
 
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt og det ikke foreligger åpenbar feilprising fra vår side. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.
 
3. Opplysninger gitt i nettbutikken
VVSkupp.no tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
 
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utgått. Ved utgåttsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
 
Bestilling av utvalgte produkter som f.eks møbler er bindene da disse produseres på bestilling.
 
4. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling. VVSkupp tar forbehold om feilprising.
 
 
5. Betaling 
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa/Mastercard/BankAxess) eller ved faktura.
 
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse.
 
Faktura utstedes ved forsendelse og forfaller til betaling ved utlevering av ordre. Fakturabetaling må avtales med VVSKUPP.no før bestilling. Kredittvurdering kan/ vil bli foretatt.
 
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
 
Ved delleveranser belastes kun delleveransen.
 
Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer). Rentesatsen fastsettes av Finansdepartmentet to ganger årlig.  
 
6. Levering og forsinkelse 
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.
 
VVSkupp.no har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
 
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
 
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Ordre lagt med Visa eller Mastercard, kan ikke splittes, de må sendes komplette når alle varene har kommet på lager.

 

Leveringstid som er oppgitt i nettbutikken, er ment som veiledende. Selger står ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig for forhold eller konsekvenser ved forsinkelse.


Selger anbefaler ikke å avtale tid med en fagmann/tredjepart, før kjøper har mottatt og sjekket varene for skader ved frakt, eller andre feil.
 
7. Uavhentet postoppkrav
Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse, dette for å dekke våre fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader.
 
Uavhentet pakker med en verdi under NOK 5000,- ekskl mva vil du bli ilagt et gebyr på NOK 300,- eks. mva
 
Uavhentet pakker med en verdi over NOK 5000,- ekskl mva vil du bli ilagt et gebyr på NOK 600,- eks. mva.
 
8. Undersøkelse av produktene 
Etter at du har mottatt produktene er du pliktig, så snart du har anledning til det, til å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
 
9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon) 
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
 
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.
 
Godset skal kontrolleres for skade ved mottak og meldes fra til VVskupp.no innen 7 dager. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. VVSkupp.no vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. VVSkupp.no vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.
 
Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 1.
 
PS: Ved kjøp fra utenlandske nettbutikker (selv med norsk nettside) er det viktig å være klar over at man som kunde kun har 6 mnd garanti og 2 år reklamasjonsfrist
 
10. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.
 
11. Angrerett 
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
 
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Ifølge §2b gjelder ikke angreretten når den samlede kontraktssummen inkludert frakt- og tilleggskosnader som forbrukeren skal betale er under kr 300.
 
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
 
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
 
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Kunde har risikoen for transporten tilbake til oss.
 
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.
 
Produktet sendes tilbake til oss inkludert originalt emballasje, manualer, kabler mv., sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Angreretten gjelder ikke for baderomsmøbler med leveringstid på over 2 uker da disse produseres på bestilling fra produsent. Det samme gjelder for bestilling av blandebatterier i spesialfarger.
 
12. Personopplysninger 
VVSkupp.no behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
 
I de tilfeller hvor VVSkupp.no også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.
 
Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.
 
Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
du har samtykket i utleveringen, eller
når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
i lovbestemte tilfelle.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via Kontaktskjema.
 
13. Salgspant 
VVSkupp.no har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
 
14. Tvister 
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.


Hvordan bruke din konto?
 
Dersom du er registrert som kunde hos VVSkupp.no kan du på DIN SIDE finne informasjon om status på din kundekonto, leveringer, restordre, fakturaer osv. Du kan også her endre og slette dine ordre før godkjenning av kjøpet.
 
For at du skal få tilgang på disse sidene må du logge deg inn. Er du allerede logget inn kan du velge i menyen over, hva du ønsker å se på. 
 
Konto inneholder følgende undersider: 
 
Ordrestatus - en liste over alle dine ordre, restordre og komplett leverte ordre 
 
Webordre til godkjenning - ordre som er lagt i via webshop som ennå ikke er godkjent av oss 
 
Tilbud - ordre som har foreløpig status som tilbud 
 
Faktura - en oversikt over alle fakturaer som er sendt til respektive kunde 
 
Kreditnota - en oversikt over alle kreditnotaer som er sendt til respektive kunde 
 
Ordrehistorikk - historisk oversikt over alle dine ordre som er levert eller er under behandling 

Endre og slette bestilling
 
Du kan endre ordre som allerede er lagt i handlekurven, når som helst i handleprosessen. Du kan også avbestille hele eller deler av ordren når du kommer til kassen (inntil VVSKUPP.no begynner å behandle den). Fra Konto-sidene kan du også søke om retur eller angrerett, dersom du må benytte dette.
 
Sletting av eksisterende ordre gjøres ved å kontakte kundeservice.

Endre og slette persondata og passord
 
Alle kunder kan til enhver tid kreve å få rettet eller slettet sine registrerte persondata utenom kjøpsdata. Endring og sletting av persondata kan du som kunde selv gjøre ved å gå inn på DIN SIDE.

 
Lagerstatus
 
VVSkupp.no forsøker å ha de mest populære varene på vårt lager til enhver tid. Når du skal kjøpe, vil du se varens tilgjengelighet, alternativt varens forventede ankomstdato til vårt lager.
 
Når VVSkupp.no har mottatt og registrert din ordre, vil den enkelte lagervare bli allokert (holdt av til deg) i vårt system. Slik kan vi garantere at du blir prioritert, selv om det skulle være leveringstid på en annen vare i den samme ordren. 

Lavprisløfte på alle varer
 
Vårt lavprisløfte er at vi alltid forsøker å være best på pris i det norske markedet. Vi gjør alt vi kan for at du som kunde skal være trygg på at vi alltid har lavest priser. Våre systemer undersøker våre konkurrenters priser ukentlig. Vi setter alltid ned prisene dersom vi oppdager at våre priser ikke er lave nok. Vi vil også sette ned prisene dersom du som kunde hjelper oss å avdekke for høye priser. Dersom du skulle finne et identisk produkt i butikk i Norge til en lavere pris innen 14 dager etter innkjøpsdato, tilbyr vi deg som kjøper varen for eget bruk produktet til samme pris som konkurrenten, enten du er forbruker eller næringsdrivende.

Den lavere prisen må du dokumentere i form av kontrollerbare opplysninger som f. eks. en annonse, kundeavis, produktkatalog eller lignende. For at lavprisløfte skal gjelde må produktet være tilgjengelig for alle. At produkt hos konkurrent må være tilgjengelig for alle, betyr at lavprisløfte ikke gjelder for personlige tilbud gitt den enkelte forbruker, salg i begrenset omfang og tid, kø- og åpningstilbud eller bestillingsvarer. Produktene må også være likeverdige ift. medfølgende tilbehør samt godkjente ift. norske krav og standarder.
 


Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Produktet er bestillingsvare og forventes levert til kunde til oppgitt dato.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.